صفحه ها
دسته
لینک دوستان
تبلیغات رایگان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 191364
تعداد نوشته ها : 291
تعداد نظرات : 23
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

کدام حقوق بشر؟

کدام آزادی؟

کدام دمکراسی؟

کدام وجدان؟

کجایند سازمان ها ی مدعی از حمایت کودکان؟

یونیسف ؟

سازمان ملل؟

همه این سوال ها وهزاران سوال دیگر سوالاتی هستند که در برابر فاجعه انسانی غزه جوابی ندارند.

 ای بی تمدن ها چرا در غزه هیچ سوختی نباید باشد که این مظلومان کتاب هایشان را ورق ورق کرده وسوخت خود را تامین کنند.

ای سازمان های جهانی چرا دربرابر این فاجعه انسانی غزه سکوت کرده اید وقطعنامه صادر نمی کنید شما که در صدور قطعنامه یدی دراز دارید؟

ای صلیب بر گردنان کجایید ؟ملائک صلیب سرختان کجایند ؟آنها که به مرزها وجنگ ها کاری ندارند وهمواره یاری  رسان مردم اند

بیماران غزه یکی پس از دیگری به عرش اعلی می روند و کسی نیست که آنها را نجات دهد.

نمیدانم که چرا همه خوابیده اند تنها مردم غزه بیدارند

آری نمی دانم نمی دانم چرا آن کودک به خاک وخون کشیده شده نمی خوابد

نمیدانم چراآن کودک گرسنه نمی خوابد

نمی دانم که چرا روز در غزه شب است

نمیدانیم که چرا مردم غزه سوخت ندارند

نمی دانم که چرا دارو ندارند

نمی دانم که چرا برق ندارند

نمیدانم که چرا تونل حفر کرده اند

آری من نمیدانم نمی دانم ولی چرا کشور های غربی که کوچکترین اخبار جهان را مخابره میکنند جوابی برای این همه پرسش ها بی جواب ندارند

البته این سوالات وسوالاتی که همه آنها را مطرح می کنند را هیچ یک از سردمداران جهان از جمله آمریکا واسرائیل جوابی برایشان ندارند.

ولی کودکان غزه خواهران ومادران ما در غزه  برای یکایک آنها پاسخی قاطع ودندان شکن دارند آنها جوب تمال سوال های بی پاسخ ما را دارند ولی کو گوشی شنوا که پاسخ های آنها را بشنود.

ولی من پیام مردم ایران رابه مردم غزه می رسانم وبه آنها می گوییم آگاه باشید  که قلب تمام ما برای شما می تپد وان شالله روزی خواهد رسید که سفیر عدالت آسایش عالمیان مهدی موعود خواهد آمد وتمامی سرکشان وظالمان را یکی پس ازدیگری گردن خواهد زد وعدل وداد را به معنای واقعی در جهان بر پا خواهد ساخت

به امید روزی که صلح واقعی تحقق یابد.

وچه خوش می نویسد وبلاگ نویس تبیانی در رابطه با  فاجعه انسانی غزه

دل عاشقان کباب است بیا مهدی جان          غزه در رنج وعذاب است بیا مهدی جان

پرشدازجور وجفا ارض وسمامهدی جان          تو بیاور به جهان صلح وصفا مهدی جان

دسته ها : غزه
سه شنبه بیست و ششم 9 1387
X